Polüuretaan ehk PUR vaht on materjal, mis koosneb kahest omavahel reageerivast keemilisest elemendist – isotsüonaat ja polüoolist (tekib polümeer). Täpsemalt on tegemist PUR VAHUGA ehk polüuretaansoojustusega, millega täidetakse seintes olevad õhuvahed ning maja muudetakse õhukindlaks.

Passiivmajade (ehk energiasäästlik maja) ehitajate jaoks on PUR-isolatsioonivahud parimad soojustusmaterjalid, sest hoonel puuduvad külmasillad ning aitavad säästa nii kütte- kui ka jahutuskulutuste pealt, kuid ka inimestele, kes soovivad enda maja soojustada ja vähendada küttekulusid.

Polüuretaansoojustust saab kasutada vundamendist katuseni. PUR vahtu pihustatakse soojustatavale pinnale või süstitakse (injekteeritav) seintesse läbi puuritud augukeste ( kasutatakse väikseid puuri otsi ). PUR VAHT sisaldab väga kiiresti paisuvaid aineid, mis
järk-järgult täidab tühimikud ja õhuvahed.

Polüuretaanvaht jaguneb kahte põhilisse gruppi: Suletud rakkudega ja avatud rakkudega pur vahud. Mõlema isolatsioonivahu eeliseks võrreldes üldtuntud
isolatsioonimaterjalidega on võime reaktsiooni tulemusel paisudes täita ka praod ja ebatihedused. Vaht nakkub erinevate pindadega väga hästi. Mõlemad materjalid sisaldavad hallituse ja seente teket tõrjuvaid lisandeid.

Pur vaht on tulepüsivuse klassis E.

Suletud rakkudega vahu eeliseks avatud rakkudega vahu ees on veekindlus. Materjal, mis ei ima vett kuid samas laseb veeaurul difusiooni teel liikuda. Suletud pooridega pur vaht ei lase tuult läbi siis sellest tulenevalt ei vaja see eraldi tuule- ja aurutõkke
paigaldamist, mis omakorda aitab hoida kokku ehituskuludelt, kuid sellest on suletud pooriga pur vaht ka lahtisest poorist kallim.

Suletud poori soojusjuhtivus on λm -(0.020 -0.022) W/mK.

Avatud rakkudega vaht ei vaja tuuletõket näiteks pööningu vahelaes, samuti on selle tuulekindlus oluliselt suurem mineraalvilla omast.Tegemist on hingava materjaliga, mida ei paigaldata niisketesse ja vee rohketesse kohtadesse.

Avatud poori soojusjuhtivus on λm -(0,037 -0,039) W/mK.

Polüuretaanisolatsioonivahud on inimesele ja keskkonnale ohutud ning seda ei söö närilised. Kuid peale pur vahu paigaldamist soovitaksime hoonet tuulutada 24tundi.

Tulekindlus ning soojapidavus

PUR-vahu kinnine kui ka lahtine poor vastavad tulekindlusklassile E.

Lahtine poor:

Soojusjuhtivus λm –(0.037 –0.039)W/mK EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
Tuletundlikkuse klass E EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)

Kinnine poor:

Soojusjuhtivus λm –(0.020 –0.022)W/mK EN 14315-1:2013 (PN -EN 12667:2002)
Tuletundlikkuse klass E EN 14315-1:2013 (PN EN 13501 -1+A1:2010, PN EN ISO 11925 -2: 2010)

Lahtise poori materjali leht – Lae alla PDF / Bang ja Bonsomer Lae alla PDF

Kinnise poori materjali leht – Lae alla PDF

Lisalugemist kinnisest poorist BASFLoe siit

Hallituse / seene vastaste ainete kasutamine pur-vahus – Lae alla PDF